| Özet Seyret - Etkileşimli Özetler

GİZLİLİK POLİTİKASI


TARAFLAR
Ziyaretçi : “www.ozetseyret.com“ adresini ziyaret eden “Internet Hizmetleri Kullanıcısı“ (bu metinde kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.)
Sunucu : “www.ozetseyret.com“ adresini yöneten “Web Sayfası Yönetici/Yöneticileri“ (bu metinde kısaca “Özet Seyret” olarak anılacaktır.) ve  Özet Seyret ‘e ait görüntüleme kod parçacığı/parçacıklarına sahip her Kullanıcı bu metinde geçen şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

COOKIE (Çerez)
Çerez , tarayıcınızın kullanmış olduğu depolama birimine oturum bilgileri ve benzeri verileri depolaması için istek gönderir. Özet Seyret çerez isteklerini temel/gerekli seviyede Kullanıcı ile paylaşmaktadır. Gerektiğinde Kullanıcı dan  topladığı bilgileri her türlü analiz yapmak amacıyla kullanabilir. Özet Seyret bu bilgileri global ortakları ile paylaşabilir. Özet Seyret e-posta ve diğer kişisel bilgileri, kullanıcının izni olmadan paylaşmayacaktır.

GÜVENCE
Özet Seyret, gerektiğinde GİZLİLİK POLİTİKASI metni içerisinde bulunan herhangi bir kelime,cümle,paragrafı değiştirebilir , kaldırabilir veya ekleme yapabilir. Bu konu hakkında takip ve sorumluluk Kullanıcının’dır.